collectieplan Stedelijk Museum Breda
analyse en eerste schetsen voor het plan
Stedelijk Museum Breda, 2022 12
Samen met Marjolein van de Ven, conservator hedendaagse kunst, analyseerde Ad van Rosmalen de collectie hedendaagse beeldende kunst van het Stedelijk Museum Breda en werden de eerste schetsen voor collectiebeleid gepresenteerd op 8 december 2022. De database, die voor de analyse werd opgezet, bevat niet alleen gegevens van kunstenaars maar ook van alle kunstwerken, op detailniveau, die opgenomen zijn in de collectie.

Te beginnen bij Razende stilstand
Voor de collectietentoonstelling Razende stilstand werd een eerste analyse opgesteld. Deze analyse vormde het uitgangspunt voor een breder onderzoek in de collectie. Daarnaast werd gekeken naar zogenaamde nabuurcollecties, verzamelingen van instellingen (zoals scholen) en particulieren, die overeenkomsten hebben met de collectie van het museum. Op een aantal werkhypothesen werd de collectie getoetst. Hypothesen betroffen vragen als welke kunstenaars een onmiskenbare invloed hadden op het kunstleven in de stad Breda. Ook het generatiegegeven en genderaspecten kwamen aan de orde.
Mado Schoolmeesters, Schepen te Antwerpen 1961
Mado Schoolmeesters, Schepen te Antwerpen 1961
Tendenzen en verbanden
Uit de analyse kwamen verschillende tendenzen en verbanden naar voren. Na de jaren 70 van de vorige eeuw, vanaf wanneer kunstenaars aan werkvormen vonden en uitprobeerden, is er later een toenemende aandacht voor het maatschappelijke. Ook werd duidelijk dat een museum en een academie in een en dezelfde stad grote invloed hebben op elkaar en dat een collectie ook een afspiegeling is van ontwikkelingen in het onderwijs.
Fotografie neemt in de beeldende kunst een belangrijke plaats in.
Sef Peeters, If, 1988
Sef Peeters, If, 1988
Vanaf 2023 wordt er verder gewerkt aan het collectieplan.
Cécile Verwaaijen, Aya 2013-2014
Cécile Verwaaijen, Aya 2013-2014

foto: Studio Tromp
foto: Studio Tromp

foto: Studio Tromp
foto: Studio Tromp
WERK
 • tekst
  Naar kunst kijken en over kunst lezen, altijd is er taal. Om te kunnen spreken over de kunst, om erover te kunnen denken. Étoile du Nord schrijft voor en over kunstenaars, met organisaties en instellingen. Om het oeuvre te kennen, nu en voor toekomst. Om te weten wat moet gebeuren bij organisaties.
 • mentor
  Ieder talent verdient een mentor, om verder te komen, om in wisselwerking een betekenisvolle relatie aan te gaan. Étoile du Nord werkt met kunstenaars die zich karakteristiek willen positioneren in een relevant netwerk. Kunstenaars die kritisch willen argumenteren over hun werk. Kunstenaars reflecteren in de verschillende werkvormen die Étoile du Nord aanbiedt.
 • productie
  Beeldende kunst wordt gezien in tentoonstellingen, op internet en in andere publieke ruimten. Door die confrontatie is de kunst rijker aan betekenis. Étoile du Nord produceert publieke presentaties en heeft meer dan drie decennia ervaring. Solo's en museale groepsexposities, intieme tentoonstellingen in huiskamers en grootste beurzen in gashouders. Van plan tot realisatie, dat is het werk van Étoile du Nord.
 • bestuur
  Als het er is, wordt het vanzelfsprekend dat het er kwam. Maar elke expositie of manifestatie of publicatie is gemaakt, in samenwerkingen van instellingen en door betrokkenheid van mensen. Étoile du Nord is zich bewust van de noodzaak tot organisatie en draagt daaraan bij, zo nodig belangeloos. Altijd met gevoel voor resultaat.
 • vrije val
  Laat er kunst zijn en laat er taal zijn. Het werk van Étoile du Nord wordt gemotiveerd door de eigen artistieke praktijk. Het creëren van autonome beelden én het schrijven van vrije tekst is de beste uitgangspositie voor advies en organisatie. Étoile du Nord is verweven met het picturale en het dramatische.