Een Rosa Poëtica
eenakter in acht scènes
Kunstenaarsinitiatief ROSA, 2011 - 2012
Een toneelstuk over vier kunstenaars die de mogelijkheid van een groepstentoonstelling bespreken, maar voortdurend stappen de acteurs uit hun rollen en nemen ze het gesprek en de handeling over. Geschreven op vraag van de vier kunstenaars, die in die jaren het ateliercomplex ROSA te Breda deelden. Ad van Rosmalen vroeg hen: "Mag het ook een toneelstuk zijn? Kunstteksten zijn zo saaaaai..."

Een Rosa Poëtica is uitgevoerd in 2011 in Breda en 's-Hertogenbosch, door Bloem van de Natie met onder anderen Twan van Bragt. Het werd in 2012 uitgegeven, in tweetalige editie, door Onomatopee te Eindhoven. Bij de boekpresentatie was er een tentoonstelling met werken van Iris Bouwmeester, Thomas Bakker, Arjan Janssen en Simon Kentgens, de personages uit de eenacter.

Camiel van Winkel, 2012 Lector beeldende kunst AKV | ST.Joost ’s-Hertogenbosch | Breda
Een Rosa Poëtica is een rollenspel over een rollenspel. Wie meent dat de hedendaagse kunst één doorlopend toneelstuk is, vindt hier stof voor jaren. Zo lijkt het althans. Vier acteurs repeteren een stuk over vier kunstenaars die onderling elkaars werkhouding bespreken.

In afwachting van het bezoek van een curator zoeken ze naar een uitgangspunt voor de tentoonstelling die hij met hun werk wil maken. Minstens drie gestapelde lagen van representatie—toneeltekst, acteursspel, kunstdiscours—scheiden de lezer van ... de werkelijkheid? Neen, die lagen zijn juist de werkelijkheid.

De tekst gaat over verantwoordelijkheid nemen voor wat je doet. De kunstenaar is een cliché geworden, maar wel een levend cliché dat zichzelf wil doorgronden. “Laat ons clichés zijn, als het werk maar klopt,” haalt Iris haar schouders op. Maar intussen werkt zij net zo hard als haar drie collega’s aan het bijstellen en corrigeren van de geijkte kunstenaarsscenario’s. “Het zijn onweerlegbare rollen maar niemand is gedetermineerd,” zegt haar actrice even later.

Niemand is gedetermineerd—ook of juist kunstenaars niet. In de hedendaagse kunst staat niets vast. De kunstenaar is vrij om te doen wat hij wil. Kunstenaars hebben echter last van een overmatig zelfbewustzijn. De druk die dit op het artistieke proces legt, is niet te onderschatten. De calvinistische ethiek van de hedendaagse kunst wil dat kunstenaars verantwoording nemen voor alles wat ze doen; er is geen stap, geen beslissing is die ze niet zelf in hun eentje zullen moeten nemen. “Ik kan niet zomaar wat doen,” constateert Arjan. Thomas bevestigt: “We kunnen niet zomaar wat doen.” Dit is de sleutelzin van het stuk. Kunstenaars kunnen niet zomaar wat doen.

Al geldt dat misschien ook voor boekhouders, schoonmakers en hartchirurgen, alleen bij kunstenaars kun je zeggen dat hun werk daar volledig en uitsluitend over gaat. Omdat er geen voorschriften voor een goed of adekwaat kunstwerk meer bestaan, poneert ieder kunstwerk nu zijn eigen voorschrift. Elk kunstwerk is te beschouwen als het model voor een nieuwe esthetiek. Thomas krijgt deze waarheid in zijn mond gelegd: “Ik kan niet anders dan één keer en precies één keer een esthetica uitvinden en naar voren brengen.” Dit principe geldt in wezen voor alle kunstenaars, ook voor hen die Thomas’ onwil of onvermogen om variaties te bedenken niet delen en daardoor veel productiever zijn dan hij.

Wat hebben kunstenaars en acteurs met elkaar gemeen? Qua persoonlijkheidsstructuur misschien niet veel. Mijn indruk is dat acteurs vaak ijdeltuiten en narcisten zijn, zonder veel aanleg voor zelfkritiek. Zet een stel kunstenaars neer in een theatercafé en het lijken meteen melancholieke tobbers. Maar de overeenkomsten zijn belangrijker. Een kunstenaar aan het werk stapt als een acteur tijdens de repetitie voortdurend in en uit zijn rol. Afwisselend analyseert hij zijn kunst en ontleedt hij zichzelf. De zelfanalyse is meer dan een grap of een bijkomstigheid. bij beeldende kunst is de artistieke crisis permanent; de crisis vormt de kern, niet de onderbreking van het productieproces.

Een Rosa Poëtica maakt daar op lucide wijze theater van. Het klassieke model van a-play-within-a-play wordt gebruikt om de kunstenaars los te weken van hun archetype. In Een Rosa Poëtica speelt de kunstenaar geen vaste rol. De acteur speelt de rol van kunstenaar, maar de gespeelde kunstenaar zoekt nog naar een rol. De acteur studeert een tekst in; de kunstenaar is op zoek naar tekst. Arjan “is” geen modernist, maar onderzoekt het modernistische scenario. Thomas “is” geen formalist, maar probeert of het formalisme bij hem past. Zoals Bruce Nauman eens zei: je zegt iets om erachter te komen of je het echt meent. Elk van de vier kunstenaars neemt verantwoordelijkheid voor een eigen taal, een eigen vorm van spreken, en probeert het gewicht daarvan te bepalen. Tussen te licht en te zwaar ligt het speelterrein van de kunstenaar.
Camiel van Winkel, 2012 Lector beeldende kunst AKV | ST.Joost ’s-Hertogenbosch | Breda


WERK
 • tekst
  Naar kunst kijken en over kunst lezen, altijd is er taal. Om te kunnen spreken over de kunst, om erover te kunnen denken. Étoile du Nord schrijft voor en over kunstenaars, met organisaties en instellingen. Om het oeuvre te kennen, nu en voor toekomst. Om te weten wat moet gebeuren bij organisaties.
 • mentor
  Ieder talent verdient een mentor, om verder te komen, om in wisselwerking een betekenisvolle relatie aan te gaan. Étoile du Nord werkt met kunstenaars die zich karakteristiek willen positioneren in een relevant netwerk. Kunstenaars die kritisch willen argumenteren over hun werk. Kunstenaars reflecteren in de verschillende werkvormen die Étoile du Nord aanbiedt.
 • productie
  Beeldende kunst wordt gezien in tentoonstellingen, op internet en in andere publieke ruimten. Door die confrontatie is de kunst rijker aan betekenis. Étoile du Nord produceert publieke presentaties en heeft meer dan drie decennia ervaring. Solo's en museale groepsexposities, intieme tentoonstellingen in huiskamers en grootste beurzen in gashouders. Van plan tot realisatie, dat is het werk van Étoile du Nord.
 • bestuur
  Als het er is, wordt het vanzelfsprekend dat het er kwam. Maar elke expositie of manifestatie of publicatie is gemaakt, in samenwerkingen van instellingen en door betrokkenheid van mensen. Étoile du Nord is zich bewust van de noodzaak tot organisatie en draagt daaraan bij, zo nodig belangeloos. Altijd met gevoel voor resultaat.
 • vrije val
  Laat er kunst zijn en laat er taal zijn. Het werk van Étoile du Nord wordt gemotiveerd door de eigen artistieke praktijk. Het creëren van autonome beelden én het schrijven van vrije tekst is de beste uitgangspositie voor advies en organisatie. Étoile du Nord is verweven met het picturale en het dramatische.