Stipendium 01
ontwikkeling van een stipendium voor kunstenaars
Stichting KLEIO, 2022 06
In 1988 werd de Stichting KLEIO opgericht met als doelstelling faciliteiten ter beschikking te stellen aan kunstenaarsinitiatieven in de concrete vorm van een gebouw. Hiertoe kocht de Stichting het gebouw aan de Kloosterlaan 138 van de gemeente, een rijksmonument, vroeger onderdeel van de Chassékazerne. Tot 2013 was in dit gebouw Lokaal 01 gevestigd en in 2020 is het gebouw verkocht.

Aan Ad van Rosmalen werd gevraagd om een plan te ontwikkelen om de revenuen van het aldus gevormde vermogen aan te kunnen wenden voor kunstenaars, actief vanuit de beeldende kunst in Breda.

Voor 2022 werd het Stipendium 01 toegekend aan Sarah Rose Guitian Nederlof.

Na de uitreiking op 18 juni 2022 gaf Sarah Rose Guitian Nederlof een lezing over haar werk in Stedelijk Museum Breda in het kader van Vuelta // Arte.

foto's: Eef Schoolmeesters
foto's: Eef Schoolmeesters

foto: Eef Schoolmeesters
foto: Eef Schoolmeesters

foto: Eef Schoolmeesters
foto: Eef Schoolmeesters
WERK
 • tekst
  Naar kunst kijken en over kunst lezen, altijd is er taal. Om te kunnen spreken over de kunst, om erover te kunnen denken. Étoile du Nord schrijft voor en over kunstenaars, met organisaties en instellingen. Om het oeuvre te kennen, nu en voor toekomst. Om te weten wat moet gebeuren bij organisaties.
 • mentor
  Ieder talent verdient een mentor, om verder te komen, om in wisselwerking een betekenisvolle relatie aan te gaan. Étoile du Nord werkt met kunstenaars die zich karakteristiek willen positioneren in een relevant netwerk. Kunstenaars die kritisch willen argumenteren over hun werk. Kunstenaars reflecteren in de verschillende werkvormen die Étoile du Nord aanbiedt.
 • productie
  Beeldende kunst wordt gezien in tentoonstellingen, op internet en in andere publieke ruimten. Door die confrontatie is de kunst rijker aan betekenis. Étoile du Nord produceert publieke presentaties en heeft meer dan drie decennia ervaring. Solo's en museale groepsexposities, intieme tentoonstellingen in huiskamers en grootste beurzen in gashouders. Van plan tot realisatie, dat is het werk van Étoile du Nord.
 • bestuur
  Als het er is, wordt het vanzelfsprekend dat het er kwam. Maar elke expositie of manifestatie of publicatie is gemaakt, in samenwerkingen van instellingen en door betrokkenheid van mensen. Étoile du Nord is zich bewust van de noodzaak tot organisatie en draagt daaraan bij, zo nodig belangeloos. Altijd met gevoel voor resultaat.
 • vrije val
  Laat er kunst zijn en laat er taal zijn. Het werk van Étoile du Nord wordt gemotiveerd door de eigen artistieke praktijk. Het creëren van autonome beelden én het schrijven van vrije tekst is de beste uitgangspositie voor advies en organisatie. Étoile du Nord is verweven met het picturale en het dramatische.