Inversie 2021-2022
tekst en redactie van de jaarpublicatie
Inversie talenthub, 2022 07
Esther van Rosmalen schreef de overzichtstekst en deed de redactie.

Britte Koolen op This Art Fair, Amsterdam 2022
Britte Koolen op This Art Fair, Amsterdam 2022
Omkering van de gewone orde
“In de praktijk gaat het om de intentie waarmee het gedaan wordt en de uitvoering. Dan neem je mensen serieus.”
Paul Segers – mentor Urša Prek, kunstenaar en docent

In ieder vak gaat het om kennis en kunde, ook in het kunstvak, maar dan in combinatie met iets wat moeilijker is te definiëren: talent. Echter talent alleen is niet voldoende, het heeft aandacht nodig en kansen. Inversie is een programma voor de ontwikkeling van talent van veelbelovende kunstenaars met een startende praktijk in connectie met Brabant. Een jaar lang worden jonge kunstenaars die hun werkveld buiten de reguliere kaders van het kunstenveld plaatsen ondersteund in hun artistieke ontwikkeling en inzichten geboden in passend ondernemerschap.

“Kunstenaars zijn al ondernemers. Ze hebben een idee en vinden mogelijkheden om het uit te voeren. Dit talent tot creëren zetten ze in om middelen te genereren voor zichzelf waardoor hun praktijk kan groeien.”
Astrid Cats – mentor voor het ondernemerschap en directeur TAC
Ahn Sung-Hwan op This Art Fair, Amsterdam 2022
Ahn Sung-Hwan op This Art Fair, Amsterdam 2022
Talentontwikkeling
“Talentontwikkeling is absoluut belangrijk. Als jongere ben ik niet gesteund in mijn eigenheid. Dat is zo’n rem op je als persoon. Dat werkt op meerdere manieren door dan alleen in de kunst. Het is ook voor de maatschappij goed, iedereen heeft er eigenlijk baat bij.”
Griet Menschaert – mentor Ahn Sung-Hwan, kunstenaar en oprichter KONT magazine

Kunst is een belangrijke faculteit in de wereld en daarom moet er altijd tijd en ruimte zijn voor talent om zich te kunnen ontplooien. Het moet jonge kunstenaars gegund worden om gebruik te kunnen maken van de ervaring van anderen. Om samen op zoek te gaan naar een situatie waarin ontwikkeling mogelijk is, en er gelegenheid is om dat te blijven doen. Talent is dan ook niet leeftijdsgebonden. Een vaardigheid kan ook opeens als talent herkend worden, en misschien zelfs kan talent alleen in retrospectief worden vastgesteld. Daarvoor is een passend podium noodzakelijk omdat talent verdampt als het niet gezien wordt.

“Talent ontwikkelt zich onder de ogen van ‘publiek’ en talenthubs zijn publiek.”
Ad van Rosmalen – mentor Maja Irene Bolier, auteur en curator
Maja Irene Bolier op This Art Fair, Amsterdam 2022
Maja Irene Bolier op This Art Fair, Amsterdam 2022
Samenwerking en uitwisseling
“Ik snap veel dingen wel, de manier van leven. De behoefte aan structuur. Ik snap ook de behoefte aan de kleine menselijke dingen. Daar kan ik in meedenken.”
Klaartje Esch – mentor Emmie Liebregts kunstenaar en directeur Kunstpodium T

Snuffelen, werken, schrijven, reflecteren. Samen dingen doen in het atelier of op pad gaan in de wereld om mee te maken wat de ander meemaakt. Hoe je al keuzes maakt in je vak terwijl je bezig bent. Het begint met een kennismaking die over van alles en nog wat mag gaan zodat je weet wat er zo globaal in elkaars hoofd speelt en waar het vandaan komt. Wederzijdse kwetsbaarheid en openhartigheid op een eigen wijze. Niet alles hoeft bevraagd te worden. Navigeren tot er een proces van wederkerigheid zich begint te ontspinnen. Verschillen zullen er altijd zijn, maar dat is niet van belang. Vorm en orde brengen, daar gaat het om en die krijgen hun waarde als er zelf conclusies uit worden getrokken.

“Dat je alles ziet als een kans, maar dat kan niet altijd fysiek of mentaal. Je wordt overmoedig. Iemand anders kan het beter overzien en je helpen er lering uit trekken.”
Gam Bodenhausen – mentor Vince Donders en kunstenaar
Vince Donders op This Art Fair, Amsterdam 2022
Vince Donders op This Art Fair, Amsterdam 2022
Mentorschap
“Mentoring begint al mentaal als anderen aan de wereld vertellen dat ze je werk goed vinden.”
Paul Segers – mentor Ursa Prek, kunstenaar en docent

Bij Inversie spelen de mentoren een essentiële rol. Het zijn voorbeelden van wie je leert, maar niet zoals bij een docent. Het is een gelijke situatie al is de verantwoordelijkheid niet hetzelfde. Een mentor is een klankbord, iemand die je duwtjes geeft zoals eerder mensen deze rol vervulden. Soms door toeval, soms bewust opgezocht. Het is een avontuur voor beiden, leuk, leerzaam, uitdagend, louterend. Er wordt iets aangegaan met iemand die je niet kent, die je volgt, die zich afvraagt wat je nodig hebt. Er is een vermoeden van wat kan worden doorgegeven, aanwijzingen die leiden tot andere dingen. De analyse van iemand die met je meekijkt en waarmee je nieuwe manieren vindt om mee verder te gaan.

“Het is nooit hetzelfde; de persoonlijkheid is anders, het werk, de vragen die gesteld worden en ondertussen verander je zelf ook”.
Esther van Rosmalen – mentor Britte Koolen, auteur en artistiek leider Witte Rook
Emmie Liebregts op This Art Fair, Amsterdam 2022
Emmie Liebregts op This Art Fair, Amsterdam 2022
De kracht van Inversie
“De kracht van Inversie zit in de potentie van een traject. Dat het er is, dat is al goed.”
Ranti Tjan – mentor Sam Scheuermann en directeur EKWC Oisterwijk


Inversie is een open en betrokken organisatie met oog voor ontwikkeling van het noodzakelijke en het onverwachte. Inversie is opgezet door Kunstpodium T, TAC Eindhoven en Witte Rook die ieder een ander aspect in de beroepspraktijk vertegenwoordigen. Samen met hun partners, die diverse posities innemen in het kunstenveld, is er een basis gelegd voor een groeiend netwerk van contacten en kansen. Inversie is gebouwd als een community voor en met jonge kunstenaars.

“Dankzij de samenwerking met partners en mentoren worden drempels verlaagd. Het is voor jongere kunstenaars een verademing als deuren letterlijk open gaan als ze de mensen die achter de schermen werken ontmoeten.”
Sanne Muiser – projectleider Inversie, ontwerper en kunstenaar
Sam Scheuermann op This Art Fair, Amsterdam 2022
Sam Scheuermann op This Art Fair, Amsterdam 2022


WERK
 • tekst
  Naar kunst kijken en over kunst lezen, altijd is er taal. Om te kunnen spreken over de kunst, om erover te kunnen denken. Étoile du Nord schrijft voor en over kunstenaars, met organisaties en instellingen. Om het oeuvre te kennen, nu en voor toekomst. Om te weten wat moet gebeuren bij organisaties.
 • mentor
  Ieder talent verdient een mentor, om verder te komen, om in wisselwerking een betekenisvolle relatie aan te gaan. Étoile du Nord werkt met kunstenaars die zich karakteristiek willen positioneren in een relevant netwerk. Kunstenaars die kritisch willen argumenteren over hun werk. Kunstenaars reflecteren in de verschillende werkvormen die Étoile du Nord aanbiedt.
 • productie
  Beeldende kunst wordt gezien in tentoonstellingen, op internet en in andere publieke ruimten. Door die confrontatie is de kunst rijker aan betekenis. Étoile du Nord produceert publieke presentaties en heeft meer dan drie decennia ervaring. Solo's en museale groepsexposities, intieme tentoonstellingen in huiskamers en grootste beurzen in gashouders. Van plan tot realisatie, dat is het werk van Étoile du Nord.
 • bestuur
  Als het er is, wordt het vanzelfsprekend dat het er kwam. Maar elke expositie of manifestatie of publicatie is gemaakt, in samenwerkingen van instellingen en door betrokkenheid van mensen. Étoile du Nord is zich bewust van de noodzaak tot organisatie en draagt daaraan bij, zo nodig belangeloos. Altijd met gevoel voor resultaat.
 • vrije val
  Laat er kunst zijn en laat er taal zijn. Het werk van Étoile du Nord wordt gemotiveerd door de eigen artistieke praktijk. Het creëren van autonome beelden én het schrijven van vrije tekst is de beste uitgangspositie voor advies en organisatie. Étoile du Nord is verweven met het picturale en het dramatische.