Working on the margins
symposiumverslag
Transartists, 2018 03
De aanleiding voor de werkconferentie Working on the margins is de positie van kleine context gedreven artist-in-residence (AIR) programma’s in het algemeen, en in het bijzonder die in Brabant. In vergelijking met het buitenland heeft Nederland een hoge dichtheid van AIRs, waarbij er van de 50 zich 18 in Brabant bevinden. De focus van de conferentie ligt op het onderzoeken van de waarde van deze programma’s, waarbij we de notie van de marge gebruiken als lens. Wat is de noodzaak, de kracht en ook het plezier van het innemen van een positie in de marge, en wat zijn de mogelijkheden die hieruit voortkomen die we in samenwerking met gemeenten, kunstinstellingen en fondsen kunnen benutten?

Esther van Rosmalen stelde het verslag samen.


foto: Imara Angulo Vidal
foto: Imara Angulo Vidal

foto: Imara Angulo Vidal
foto: Imara Angulo Vidal
WERK
 • tekst
  Naar kunst kijken en over kunst lezen, altijd is er taal. Om te kunnen spreken over de kunst, om erover te kunnen denken. Étoile du Nord schrijft voor en over kunstenaars, met organisaties en instellingen. Om het oeuvre te kennen, nu en voor toekomst. Om te weten wat moet gebeuren bij organisaties.
 • mentor
  Ieder talent verdient een mentor, om verder te komen, om in wisselwerking een betekenisvolle relatie aan te gaan. Étoile du Nord werkt met kunstenaars die zich karakteristiek willen positioneren in een relevant netwerk. Kunstenaars die kritisch willen argumenteren over hun werk. Kunstenaars reflecteren in de verschillende werkvormen die Étoile du Nord aanbiedt.
 • productie
  Beeldende kunst wordt gezien in tentoonstellingen, op internet en in andere publieke ruimten. Door die confrontatie is de kunst rijker aan betekenis. Étoile du Nord produceert publieke presentaties en heeft meer dan drie decennia ervaring. Solo's en museale groepsexposities, intieme tentoonstellingen in huiskamers en grootste beurzen in gashouders. Van plan tot realisatie, dat is het werk van Étoile du Nord.
 • bestuur
  Als het er is, wordt het vanzelfsprekend dat het er kwam. Maar elke expositie of manifestatie of publicatie is gemaakt, in samenwerkingen van instellingen en door betrokkenheid van mensen. Étoile du Nord is zich bewust van de noodzaak tot organisatie en draagt daaraan bij, zo nodig belangeloos. Altijd met gevoel voor resultaat.
 • vrije val
  Laat er kunst zijn en laat er taal zijn. Het werk van Étoile du Nord wordt gemotiveerd door de eigen artistieke praktijk. Het creëren van autonome beelden én het schrijven van vrije tekst is de beste uitgangspositie voor advies en organisatie. Étoile du Nord is verweven met het picturale en het dramatische.