Étoile du Nord werkt in één domein, de beeldende kunst, maar op verschillende terreinen. We schrijven tekst in alle mogelijke vormen; we produceren tentoonstellingen en projecten; we begeleiden kunstenaars. En omdat niets vanzelf gaat, nemen we bestuurlijke verantwoordelijkheid in manifestaties, organisaties en instellingen. Maar alle activiteiten worden gemotiveerd door en zijn geïnspireerd op het eigen artistieke werk… de vrij val.
Brabantse Narratieven
tentoonstelling
Marit Biemans - De schoot van de aard ontsluit zich (detail)
Marit Biemans - De schoot van de aard ontsluit zich (detail)
Jesse Fischer - Walking the Cow (detail)
Jesse Fischer - Walking the Cow (detail)
Martha Meng Donglai - Big Big Frog (detail)
Martha Meng Donglai - Big Big Frog (detail)
Remy Neumann - Dreampainting (detail)
Remy Neumann - Dreampainting (detail)
Jessica Skowroneck - Warships (detail)
Jessica Skowroneck - Warships (detail)
Ema Vaneková - Lokca (detail)
Ema Vaneková - Lokca (detail)
WERK
 • tekst
  Naar kunst kijken en over kunst lezen, altijd is er taal. Om te kunnen spreken over de kunst, om erover te kunnen denken. Étoile du Nord schrijft voor en over kunstenaars, met organisaties en instellingen. Om het oeuvre te kennen, nu en voor toekomst. Om te weten wat moet gebeuren bij organisaties.
 • mentor
  Ieder talent verdient een mentor, om verder te komen, om in wisselwerking een betekenisvolle relatie aan te gaan. Étoile du Nord werkt met kunstenaars die zich karakteristiek willen positioneren in een relevant netwerk. Kunstenaars die kritisch willen argumenteren over hun werk. Kunstenaars reflecteren in de verschillende werkvormen die Étoile du Nord aanbiedt.
 • productie
  Beeldende kunst wordt gezien in tentoonstellingen, op internet en in andere publieke ruimten. Door die confrontatie is de kunst rijker aan betekenis. Étoile du Nord produceert publieke presentaties en heeft meer dan drie decennia ervaring. Solo's en museale groepsexposities, intieme tentoonstellingen in huiskamers en grootste beurzen in gashouders. Van plan tot realisatie, dat is het werk van Étoile du Nord.
 • bestuur
  Als het er is, wordt het vanzelfsprekend dat het er kwam. Maar elke expositie of manifestatie of publicatie is gemaakt, in samenwerkingen van instellingen en door betrokkenheid van mensen. Étoile du Nord is zich bewust van de noodzaak tot organisatie en draagt daaraan bij, zo nodig belangeloos. Altijd met gevoel voor resultaat.
 • vrije val
  Laat er kunst zijn en laat er taal zijn. Het werk van Étoile du Nord wordt gemotiveerd door de eigen artistieke praktijk. Het creëren van autonome beelden én het schrijven van vrije tekst is de beste uitgangspositie voor advies en organisatie. Étoile du Nord is verweven met het picturale en het dramatische.